FRÆÐSLA

Lungnaþjálfun

Vel heppnuð lungnaendurhæfing markar upphaf betri lifnaðarhátta ævilangt. Fólk með langvinna lungnateppusjúkdóma (s.s. lungnaþembu og astma) getur ekki búist við að losna við sjúkdómana, því þeir eru komnir til að vera.

Hætta að reykja

Reykingar eru gríðarlegt  heilbrigðisvandamál, 8. hverja sekúndu deyr einhver í heiminum af völdum reykinga.

Að meðaltali deyr einn Íslendingur á dag af völdum reykinga.

Bara að ég hefði aldrei byrjað - fræðslumynd

Í þessari nýju heimildarmynd kynnumst við tveimur karlmönnum og tveimur konum á besta aldri, sem öll ánetjuðust reykingum á unglingsárunum og glímt hafa við alvarlega sjúkdóma sem þær ollu og breyttu lífi þeirra á varanlegan hátt.

Upplýsingar fyrir aðstandendur lungnasjúklinga

Það er ekki auðvelt að átta sig á hvernig það er að lifa með erfiðan lungnasjúkdóm þar sem það sést ekki alltaf utan frá.

Betra líf með langvinna lungnateppu (LLT)

Handbók fyrir fólk með Langvinna LungnaTeppu sem vill viðhalda lífsgæðum sínum þrátt fyrir sjúkdóminn

Mat á einkennum langvinnrar lungnateppu á virkni, daglegt líf og líðan

Í alþjóðlegum klínískum leiðbeiningum um greiningu, meðferð og forvarnir um langvinnum lungnateppu sjúkdómum er kveðið á um samræmdar aðferðir við mat á einkennum sjúkdómsins.

8006030 - Reykingasíminn

Símaþjónusta fyrir fólk sem vill hætta tóbaksnotkun. Líka fyrir þá sem vilja hætta að nota reyklaust tóbak eða minnka eða hætta notkun nikótínlyfja.