top of page

FRÆÐSLA

Orkusparandi ráð!

Margir sem eiga við heilsubrest að etja finna fyrir þreytu og orkuleysi og eiga erfitt með að sinna daglegum störfum. Þá er gott að huga að orkusparandi lausnum

Lungnaþjálfun

Vel heppnuð lungnaendurhæfing markar upphaf betri lifnaðarhátta ævilangt. Fólk með langvinna lungnateppusjúkdóma (s.s. lungnaþembu og astma) getur ekki búist við að losna við sjúkdómana, því þeir eru komnir til að vera

Hætta að reykja

Reykingar eru gríðarlegt  heilbrigðisvandamál, 8. hverja sekúndu deyr einhver í heiminum af völdum reykinga.

Að meðaltali deyr einn Íslendingur á dag af völdum reykinga.

Hvað er Langvinn lungnateppa LL eða COPD

Langvinn lungnateppa er nafn á hóp lungnasjúkdóma sem valda öndunarerfiðleikum. Það felur í sér: lungnaþembu - skemmdir á loftsekkjum í lungum. langvinn berkjubólga - langvarandi bólga í öndunarvegi.

Bara að ég hefði aldrei byrjað - fræðslumynd

Í þessari nýju heimildarmynd kynnumst við tveimur karlmönnum og tveimur konum á besta aldri, sem öll ánetjuðust reykingum á unglingsárunum og glímt hafa við alvarlega sjúkdóma sem þær ollu og breyttu lífi þeirra á varanlegan hátt.

Betra líf með langvinna lungnateppu (LLT)

Handbók fyrir fólk með Langvinna LungnaTeppu sem vill viðhalda lífsgæðum sínum þrátt fyrir sjúkdóminn

Upplýsingar fyrir aðstandendur lungnasjúklinga

Það er ekki auðvelt að átta sig á hvernig það er að lifa með erfiðan lungnasjúkdóm þar sem það sést ekki alltaf utan frá.

Mat á einkennum langvinnrar lungnateppu á virkni, daglegt líf og líðan

Í alþjóðlegum klínískum leiðbeiningum um greiningu, meðferð og forvarnir um langvinnum lungnateppu sjúkdómum er kveðið á um samræmdar aðferðir við mat á einkennum sjúkdómsins.

bottom of page